Müslüman Olmak İsteyen Ne Yapmalı?

Kelime-i Şehâdet Getirmek

• Müslüman olmak isteyen, öncelikle  “Allah ‘tan başka tanrı yoktur, Muhammed Allah ‘in elçisidir” diyerek kelime-i şehâdet getirmeli, İslâm dini dışındaki bütün dinlerden uzaklaşmalı ve Allâh’ın birliğine kalpten inanmalıdır.

Çünkü Allâh (c.c.) nezdinde tek din İslâm’dır. Allâh (c.c.) şöyle buyurmuştur:

“Hiç şüphesiz Allah’ın nazarında makbul din, İslâm’dır.
“Şimdi her kim İslâm ’dan başka bir inanç sistemi ararsa bilsin ki o inanç Allâh tarafından kabul görmeyecektir. ”
• Bunu yapınca İslâm dinine girmiş olur ve artık onun öldürülmesi, soyundan gelenlerin esir edilmesi, mallarının ganimet olarak alınması haram olur; Allâh haklarına yönelik olan önceki kusurları bağışlanır.

Çünkü Allâh Tealâ şöyle buyurur:
“O kâfirlere, nankörlükten vazgeçip imana geldikleri takdirde geçmişteki günahlarının affedileceğini söyle.”
Hz. Muhammed (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur:

*İnsanlar ‘Allâh ‘tan başka ilâh yoktur’ deyinceye kadar, onlarla savaşmam emredildi. Bunu söyledikleri zaman, İslâm’ın hakkı dışında, kanlarını ve mallarım benden korumuş olurlar. Onları hesaba çekmek ise Allâh ’a aittir. ”
Yine O (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“İslâm, kendinden önceki her şeyi silip atar. ”

2. Boy Abdesti Almak

• Sonra Müslüman olduğu için, boy abdesti alması gerekir.

Çünkü nakledildiğine göre Sümâme b. Esâl ve Kays b. Âsim, Müslüman olduklarında Allâh Rasûlü (s.a.v.) onlara boy abdesti almalarını emretmiştir. Bir diğer rivayete göre ise şöyle buyurmuştur:

“İman öncesi dönemden kalma kıllarını tıraş et ve sonra boy abdesti al.”

3. Namaz Kılmak

• Sonra namaz kılması farz olur.

Çünkü iman, söz ve amelden oluşur. Zira söz, bir iddiada bulunmak içmektir; amel ise onun emaresidir. Bir diğer ifadeyle söz, bir biçim; amel ise onun özüdür.