Güncel Duyurular

Üç Aylar Mesaji

“Allah’ım! Recep ve Şaban’ı hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan’a ulaştır!”

Regaib Gecesi ile birlikte başlayacak Üç Aylar da mü’minlerin manevi hayatları açısından çok önemli ve değerli bir zaman dilimidir. Yorgun ruhlarımızı ibadet, tâât, iyilik ve cömertlikle dinlendirebileceğimiz feyiz ve bereketi bol bir mevsime giriyoruz.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’inde, insanın zorlu ve meşakkatli bir hayata gönderildiğini ifade eder. İnsanın, maişetini temin yolunda akıttığı ter, katlandığı çile ve sıkıntılar, dünya hayatının aslında pek de kolay ve rahat olmadığını göstermektedir. Diğer yandan, türlü yalan, dolan, isyan ve günahın insanı çepeçevre kuşattığı bir ortamda doğru, dürüst ve istikamet üzere yaşamanın da ayrı bir zahmeti ve zorluğu vardır. Nitekim Kur’an-ı Kerim, iyilik ve doğruluk üzere sabır ve sebat göstermenin herkesin değil, ancak Allah’a karşı derin bağlılık duyanların harcı olabileceğini haber vermektedir.

Elbette her insanın hayata dair ihtiyaçları, beklentileri, arzu ve istekleri vardır. İnsanlar vardır ki,  arzu ve isteklerine yenik düşer; hayatını ilkesiz, ölçüsüz ve istikametsiz yaşar. Nice insanlar da vardır ki, arzu, istek ve ihtiyaçlarının ölçüsü olarak Allah’ı bilir ve O’nu tanırlar. Onların rağbeti, yani ihtiyaç, istek ve arzularının değer ölçüsü Allah’tır.

İşte Regaib, arzu ve isteklerimize ilahî bir ölçü tayin edebileceğimiz, hayatın çeşitli sıkıntıları ile nefsin şiddetli baskıları karşısında mücadelede yorgun düşen ruhlarımızı tazeleyebileceğimiz ve her türlü rağbetimizi Rabbimize yöneltebileceğimiz mübarek bir gecedir.

O halde geliniz; hem Regaib Kandili’ni hem de Üç Aylar’ı affımıza ve mağfiretimize vesile kılalım. İyilik elimizi imkânlar nispetinde akraba ve komşularımızdan başlayarak ihtiyaç sahibi tüm mazlum ve mağdur kardeşlerimize uzatma gayreti içerisinde olalım. İbadetlerimizi aksatmamaya, gönüllerimizi kirleten günahlardan uzak durmaya çalışalım. Pazartesi ve Perşembe günlerini oruçlu geçirmeye çalışarak Ramazan’a hazırlıklı olalım. Her gün Kur’an-ı Kerim’den bir miktar okumaya zaman ayıralım. İbadetlerin özü olan dua ve yakarışlarımızı artıralım ve dualarımızda mazlum ve mağdur kardeşlerimizin selametini ve tüm insanlığın barış ve huzurunu dileyelim.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta DİTİB ailesi olmak üzere, tüm dünya Müslümanlarının Regaib Kandili’ni ve üç aylarını tebrik ediyor, bu mübarek gece ve aylarda yapacağımız iyilik, ibadet ve duaların kabulünü diliyorum.

Kazım Türkmen
DİTİB Genel Başkanı

(Kaynak: www.ditib.de )